Regulamin sklepu Askari.pl

Sklep Internetowy Askari.pl działający pod adresem http://www.Askari.pl jest prowadzony przez firmę Askari Wędkarz Aleksandra Szolc-Smołka, z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik, NIP: 642-290-34-72 (zwanym dalej „Sklep”).

 

1. CENY

 

W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku produktów występujących w różnych opcjach ceny mogą różnić się w zależności od wariantu.

 

2. REJESTRACJA

 

Aby dokonać zakupów w sklepie Askari.pl nie jest konieczna rejestracja. Kupujący może dokonać zamówienia podając wyłącznie dane osobowe i adresowe niezbędne do realizacji jednorazowego zamówienia lub też zarejestrować konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje (adres, dane do faktury VAT, numery telefonów itp.), tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.

 

W celu utworzenia konta klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny (pokaże się on po dodaniu towaru do koszyka). Po pomyślnej rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym poprawność danych. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości.

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

 

Fakturę VAT otrzymać mogą zarówno klienci rejestrujący konto, jak również ci którzy dokonują zakupu jednorazowego. W obu przypadkach należy podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję "Proszę o wystawienie faktury VAT"oraz podać pełne dane firmy na którą ma zostać ona wystawiona. Dowód zakupu (paragon / faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

 

3. ZAMÓWIENIA

Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty znajdujące się na naszej stronie internetowej, tudzież w naszym katalogu .Ilość i liczba produktów znajdujących się w naszej ofercie podlega ciągłej aktualizacji.

Firma Askari zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania lub ograniczenia oferty lub części oferty, zmiany czasu trwania promocji lub wprowadzania zmian bez podania przyczyny.Wszystkie złożone w sklepie zamówienia wymagają potwierdzenia w formie elektronicznej (na wskazany adres e-mail kupującego wysyłana jest wiadomość z podsumowaniem zamówienia i linkiem potwierdzającym poprawność danych).

Zamówione w sklepie towary wysyłamy w ciągu 14 dni roboczych .W przypadku niedostępności lub chwilowej niedostępności zamówionego towaru firma Askari kontaktuje się z klientem i ustala dalsze postępowanie .

 

4. DOSTAWA

 

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej w zależności od wskazania kupującego. Za przesyłkę można zapłacić odbierając ją u listonosza czy kuriera lub też dokonując przedpłaty przed wysyłką zamówionego towaru.

 

Koszt dostawy zależy od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności i jest każdorazowo podawany przy składaniu zamówienia.

 

Uwaga: W dużych miastach przesyłki kurierskie dostarczane są w pierwszej kolejności do firm i urzędów (zazwyczaj do godziny 15:00). Jeśli w tych godzinach przebywa Pan/i w pracy, polecamy podanie adresu miejsca pracy jako adresu dostawy. W przypadku przesyłek kurierskich niezbędnym jest podanie telefonu kontaktowego, tak by kurier miał możliwość ustalenia szczegółów dostawy.

 

5. ODBIÓR OSOBISTY

 

Sklep umożliwia zakupy oferty prezentowanej na stronie internetowej www.Askari.pl bezpośrednio w lokalu przedsiębiorstwa, pod adresem:

Askari Wędkarz Aleksandra Szolc-Smołka

ul. Broniewskiego 23 44-217 Rybnik

 

 

Wszelkie informacje odnośnie dostępności towarów pod ww. adresem udzielane są pod numerem telefonu: 32 422 36 33.

 

W celu dokonania rezerwacji towarów należy wybrane produkty dodać do koszyka zamówień, a w miejsce sposobu przesyłki wybrać „- Odbiór w siedzibie firmy -”. Rezerwacja towarów dla odbioru osobistego dokonana poprzez stronę www.Askari.pl nie jest rozumiana jako zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

 

Rezerwacja - podobnie jak standardowe zamówienia- wymaga potwierdzenia w formie elektronicznej. Na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z podsumowaniem rezerwacji i linkiem umożliwiającym potwierdzenie zgodności danych. Rezerwacje które nie zostaną potwierdzone w ciągu 3 dni od daty ich złożenia nie są realizowane.

Po przygotowaniu wszystkich towarów zamawiający otrzymuje potwierdzenie drogą mailową o możliwości zakupu w siedzibie sklepu Askari.pl Wskazane produkty pozostają w rezerwacji przez okres 7 dni kalendarzowych; po tym okresie, w przypadku braku odbioru, rezerwacja zostaje anulowana.

 

6. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271)Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

 

Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach przymiarki, wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

Jeśli paragon zawiera więcej pozycji niż te zwracane, kupujący otrzyma drogą elektroniczną kopię skorygowanego paragonu (na podany w oświadczeniu adres e-mail).

 

W przypadku gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie numeru, tak aby mogła zostać skorygowana; Nie ma możliwości anulowania faktury dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału FV. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

 

 

 

Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres:

 

Askari Wędkarz Aleksandra Szolc-Smołka ul. Broniewskiego 23 44-217 Rybnik

 

 

Zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem (wartość odsyłanego towaru zwracana jest wyłącznie na konto bankowe podane w ww. oświadczeniu, po wcześniejszym sprawdzeniu zawartości przesyłki przez obsługę sklepu) .

 

Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki (nie dotyczy wyżej opisanych zwrotów wymagających korygowania faktury VAT).

 

 

7. WYMIANA

 

Sklep Askari.pl umożliwia również wymianę zakupionego towaru w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania przesyłki. Po wcześniejszym uzgodnieniu, produkt można wymienić na inną opcję rozmiarową, czy kolorystyczną lub też na zupełnie inny towar (gdzie wartość zwrotu uznana zostanie jako przedpłata określonej kwoty).

Przed odesłaniem towaru na adres sklepu, prosimy o wcześniejszą rezerwację nowych produktów poprzez złożenie NOWEGO ZAMÓWIENIA, z dopiskiem "Wymiana" w polu komentarza. Zamówienie to zostanie rozliczone z dostarczonym zwrotem, a ewentualna nadpłata trafi na konto kupującego.

 

W przypadku każdej wymiany, odsyłany towar traktowany jest jako zwrot, dlatego też procedura postępowania jest zbliżona. Odsyłany towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjna (jeżeli została dołączona).

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć:

 

 

oryginał paragonu fiskalnego* / kopię faktury VAT**

 

 

czytelnie podpisane i poprawnie wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy (według poniższego wzoru)

 

 

* Jeśli paragon zawiera więcej pozycji niż te zwracane, kupujący otrzyma kopię skorygowanego paragonu (w przesyłce lub na podany w oświadczeniu adres e-mail). Na nowy towar- rozliczany ze zwrotem i przesyłany w ramach wymiany- wystawiony zostanie odrębny paragon (z datą właściwą dla wydania towaru) który załączymy do paczki.

 

** W przypadku gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie numeru, tak aby mogła zostać skorygowana; Nie ma możliwości anulowania faktury dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału FV. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Wymiana zostanie dokonana po jej otrzymaniu przez sklep.

 

 

Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres:

Askari Wędkarz Aleksandra Szolc-Smołka ul. Broniewskiego 23 44-217 Rybnik

 

Ewentualna nadpłata zostanie przesłana na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki (nie dotyczy wyżej opisanych zwrotów wymagających korygowania faktury VAT).

 

 

8. GWARANCJA

 

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są minimum dwuletnią gwarancją. W razie wykrycia wady, prosimy o mailowy kontakt z obsługą sklepu. Przygotuje ona zgłoszenie reklamacyjne oraz poda adres wysyłki reklamowanego towaru.

Do przesyłanego towaru należy dodać ww. zgłoszenie reklamacyjne / dowód jego zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona). Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie.

Towar dostarczany do oględzin musi być czysty. Kołowrotki przyjmujemy do reklamacji tylko z pustymi szpulami.

Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się wciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

 

 9.Dane osobowe

Firma Askari w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). informuje, iż jest administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych. Ponadto Askari przetwarza także dane osobowe Użytkownika pochodzące z innych źródeł, np. opracowane samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez Askari innych narzędzi) albo udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych. Dane przetwarzane są również w sposób zautomatyzowany.

Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Askari znajdującej się pod linkiem: https://askari.pl/content/6-polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innych podmiotów współpracujących z Askari, w celu realizacji zawartych umów, zleceń klientów oraz wspólnych usług i produktów związanych z działalnością Sklepu, firm kurierskich i dostawców płatności.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania. Wprowadzone zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271)